Centrummanagement

Welkom!! Leuk dat u er bent... U zou ParkTrust wellicht kennen van de bedrijventerreinen, maar wist u is dat wij ons ook richten op Winkelgebieden en haar ondernemers?

ParkTrust Centrummanagement richt zich op alle facetten van veiligheid en dienstverlening ten behoeve van ondernemers en haar bezoekers op bedrijventerreinen en winkelgebieden door heel Nederland. Doelstelling is om voor overheden, eigenaren, stichtingen en/of voor individuele gebruikers een meerwaarde te creëren en te ontzorgen.

De Centrummanager

Eén aanspreekpunt voor de ondernemers en stakeholders van het Winkelgebied. De Centrummanager draagt zorg voor een goede communicatie in het winkelgebied tussen de ondernemers onderling, maar ook met vastgoedeigenaren en de gemeente.

Bij een Centrummanager liggen een heel aantal aandachtgebieden. Denk hierbij aan de eerder genoemde bevordering van communicatie en samenwerking, maar ook aan onderwerpen als Veiligheid (KVO-b, buurtpreventie en camera’s)Het oppakken van meldingen over de (openbare) ruimte, het uitvoeren van collectieve inkoop en het adviseren van ondernemers en besturen op allerlei gebieden.
Hoe zit het met eventuele subsiedie mogelijkheden? Kan de Centrummanager ook camerabeelden veiligstellen en bijeenkomsten orgnaiseren? Zijn Events op het Winkelgebied in goede handen bij de Centrummamnager? Enzovoorts, enzovoorts. Op veel van deze vragen heeft ParkTrust ervaring en oplossingen voor handen.

Ook voor het ondersteunen en adviseren van besturen is ParkTrust en haar Centrummanager actief.

Vastgoed

Als woordvoerder namens of mediator tussen vastgoedeigenaren en ondernemers neemt de Centrummamager regelmatig plaats om tot oplossingen te komen. Vaak met een positieve uitwerking voor beide zijden van de tafel.
Samen met de Vastgoedeigenaren werken we aan verbeteren en vasthouden van merkwaarde en uitstraling van het gebied. Hiermee behoudt het vastgoed ook haar waarde.

De term kernwinkelgebied lijkt te verdwijnen, omdat dit een te monofunctionele gebiedsafbakening is. Retail zal zich nog meer concentreren op unieke plekken en dit zijn ook plekken buiten of aan de rand van binnensteden. Denk aan waterfronten, stationslocaties, parken, pleinen, invalswegen en industrieel-erfgoed. De locaties waar ParkTrust aan werkt!

Gemeente

Ook voor de plaatselijke overheid is een gezond winkelgebied van belang. Daarom zetten we met Centrummanagement ons in om in goede samenwerking met de Gemeente kansen en verbeteringen door te voeren en de basis onderhoudsvoorzieningen te borgen.
Hierbij zoeken we de flexibiliteit in beleid en regelgeving op om een rigide denken in bestemmingen en dergelijke te vermijden.

Daarbij is bereikbaarheid en uitstraking van het gebied vaak een co-creatie tussen ondernemers en gemeente. Werk aan de winkel dus.

 

Kans en verbeteronderzoek

Meestal start ParkTrust met het uitvoeren van een Kansen en verbeterpunten onderzoek. Dit is een realistische inschatting van de huidige situatie en een inventarisatie van wensen en omissies. Om daarmee tot een gedegen visie en daaropvolgende advisering te komen.

Een toekomstbestendig centrum is van levensbelang voor de totale lokale economie. Er is veel vraag vanuit ondernemersverenigingen, gemeentes, lokale ondernemers en de vastgoedeigenaren naar een vernieuwde aanpak en naar mensen die zo’n aanpak succesvol weten uit te rollen; de Centrummanager én de organisatie om deze persoon heen.

Parktrust gaat graag in gesprek om te kijken wat we voor uw winkelgebied kunnen betekenen.

Welkom!! Leuk dat u er bent... U zou ParkTrust wellicht kennen van de bedrijventerreinen, maar wist u is dat wij ons ook richten op Winkelgebieden en haar ondernemers?

ParkTrust Centrummanagement richt zich op alle facetten van veiligheid en dienstverlening ten behoeve van ondernemers en haar bezoekers op bedrijventerreinen en winkelgebieden door heel Nederland. Doelstelling is om voor overheden, eigenaren, stichtingen en/of voor individuele gebruikers een meerwaarde te creëren en te ontzorgen.

Parktrust gaat graag in gesprek om te kijken wat we voor uw winkelgebied kunnen betekenen.

De Meent, Papendrecht
Mijn naam is Debby en ik heb de afgelopen jaren als filiaalmanager gewerkt op WinkelPark de Meent.
Ik vond het altijd fijn dat ik met mijn vragen buiten de winkel terecht kon bij 1 persoon. Ik werd niet van het kastje naar de muur gestuurd. Er was altijd 1 aanspreekpunt en dat was de Centrummanager. Hij was altijd bereikbaar. En zo niet? Ik sprak zijn voicemail in en kreeg al snel een belletje terug.

Wat ik ook fijn vond is dat er elke maand een nieuwsbrief naar de ondernemers werd gestuurd. Hier stond precies in wat er aan evenementen plaats vond, zodat we wisten dat er meer drukte zou ontstaan (waardoor ik mijn personeelsbezetting op tijd kon aanpassen) 

Ook werden er data bekend gemaakt van vergaderingen. We werden met zijn allen up-to-date gehouden. En had je een klacht? Overlast van iets? Vuil wat overal maar werd gedumpt? Boodschappenkarretjes die altijd maar overal werden neergezet of fietsen die niet op de juiste plaats werden neergezet? Overal werd direct actie op ondernomen. Hierdoor bleef het centrum altijd schoon, fris en opgeruimd voor het winkelend publiek. Doordat de Centrummanager ook nauw in contact staat met de gemeente en vastgoed kon hij mij altijd vertellen bij wie ik moest zijn of wat ik kon doen. Hij ontzorgde waardoor ik me kon focussen op mijn winkel. Buiten de winkel werd alles geregeld. Tot aan de gezellige bloemen en versieringen toe in het centrum. Alles om het winkelend publiek het naar hun zin te maken met als doel herhalingsbezoeken te creëren en het centrum op de kaart te zettenSchoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.