ParkTrust sinds 2006

ParkTrust

ParkTrust is een Parkmanagement organisatie welke in Dordrecht is gevestigd en onder andere het bedrijventerrein Kil III van ruim 100 hectaren in beheer heeft. Tevens zijn wij werkzaam op bedrijventerreinen in Gouda, Zoeterwoude, Leiden, Wassenaar, Voorschoten, Zwijndrecht, Rucphen, Wateringen en Capelle aan den IJssel (zie referenties). Het bedrijf is in 2005 opgericht.

ParkTrust is specialist op het gebied van mediation, veiligheid en wetgevingen en de medewerkers hebben een groot aantal relevante opleidingen gevolgd (recherche, verkeer, milieu) welke in en op een bedrijventerrein van toepassing zijn. Door een brede politie achtergrond van enkele tientallen jaren zijn goede contacten met gemeenten en andere overheden opgebouwd.

Naast deze goede contacten en specialisaties heeft ParkTrust uitgebreide technische kennis van camerasystemen en beveiligingssystemen (analoog, IP en koppeling aan intelligente systemen). Op diverse bedrijventerreinen begeleid zij de installatie, aanleg en oplevering van camerasystemen. Denk hierbij aan vergunningaanvragen, overleg met energiebeheerders en gemeenten en juridische wetgeving. ParkTrust installeert zelf niets maar voert de regie en het toezicht namens opdrachtgever.

Doel: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor individuele ondernemers en leegloop en verpaupering op het bedrijventerrein tegengaan.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.