ParkTrust

ParkTrust is een in Dordrecht gevestigd bedrijf dat zich richt op alle facetten van veiligheid en dienstverlening ten behoeve van ondernemers op bedrijventerreinen. De doelstelling is om voor overheden, eigenaren, stichtingen en/of voor individuele gebruikers een meerwaarde te creëren.

Doel: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor individuele ondernemers en leegloop en verpaupering op het terrein tegengaan.

Laatste nieuws

ParkTrust

“PERSBERICHT: Bedrijventerrein Krabbepolder stapt over op de bus”
14 februari 2017 | Dordrecht
Maandag 13 februari is de proef met een nieuwe buslijn tussen station Dordrecht en het bedrijventerrein Krabbelpolder in het zeehavengebied Dordrecht Inland Seaport gestart. De overheid en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om deze pilot mogelijk te maken. Om de eerste rit te vieren hebben vijf enthousiaste reizigers een proefabonnement in ontvangst genomen. ...

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Een bedrijventerrein, bedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van en stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven.

Parkmanagers

Parkmanagers

De parkmanager draagt zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling maar ook tussen de ondernemers en de gemeente.

Schoon, heel en veilig.

Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren. Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed. Ook maakt gezamenlijk beheer kostenbesparing mogelijk.